MNB Növekedési Hitelprogram & NHP+

A hitelprogram 2016. évi paraméterei 2016.03.21-től

Kedvezményes kamattal, elsősorban új hitelt vehetnek fel azok a mikro-, kis- és középvállalkozások (MNB állásfoglalása alapján őstermelők és családi gazdálkodók is kkv-nek számíthatók) amelyek megfelelnek a Növekedési HitelProgram 2. fordulójában megszabott szigorúbb feltételeknek, és a bankok hitelbírálati rendszerén is átjutnak. A vállalkozások nagy várakozással tekintenek az MNB által a kereskedelmi bankok rendelkezésére bocsátott hitel elébe, hiszen az a célja, hogy ösztönözze új projektek, beruházások elindítását, hogy a kis- és középvállalkozások hitelein belül csökkentse a devizahitelek arányát, ezzel a vállalkozások árfolyam kitettségét és kiszámíthatóbbá tegye gazdálkodásukat. Érdemes elmélyedni a program részleteiben, mivel számos új és számos korábbi feltételnek is eleget kell tenni. 6 feltétel, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy egy vállalkozás kedvezményes hitelhez jusson:
 • 1.) Meg kell felelnie az MNB által a vállalkozás méretére, illetve tulajdonosi körére vonatkozó előírásainak.
 • 2.) Teljesítenie kell az MNB által a programban meghatározott, és szigorított hitelcélokat.
 • 3.) Át kell esnie a banki hitelbírálati folyamaton, ami a vállalkozás gazdálkodásában rejlő kockázatokat méri fel.
 • 4.) Vállalnia kell a pontos törlesztést a teljes futamidő alatt.
 • 5.) Igazolnia kell a hitelcélnak megfelelő felhasználást.
 • 6.) Fel kell készülnie arra, hogy a bank és az MNB is ellenőrzi a hitel felhasználását, és amennyiben az eltér a program céljától, büntetést von maga után.

 

Melyik vállalkozás juthat hitelhez?Mielőtt bárki elindul a bankfiókba, érdemes figyelembe venni, hogy a program célja kifejezetten a kis- és középvállalkozások kedvezményes hitelhez való juttatása. Kkv-nak minősül az a vállalkozás, amely 250 főnél kevesebbet foglalkoztat, éves nettó árbevétele nem több mint 50 millió euró (kb. 15 milliárd forint), vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió euró (kb. 13 milliárd forint). Ezen kívül feltétel, hogy a vállalkozásban az állami, vagy önkormányzati tulajdon aránya ne haladja meg a 25%-ot. Új feltéteként már akár induló vállalkozások is sikeresen pályázhatnak - a korábbiakban csak azon vállalkozások pályázhattak, amelyek 2014. február 28. előtt kerültek megalapításra -; és további feltétel, hogy a programba jelentkezők többségi tulajdonosi köre a szerődéskötés után sem változhat jelentősen.Milyen hitelt lehet felvenni?A Nemzeti Bank az NHP 2. fordulójában az új hitelek felvételére helyezi a hangsúlyt, éppen ezért megszabta, hogy a rendelkezésre álló 500 milliárd forintos keretnek mindössze 10%-át lehet deviza, vagy forint kölcsön kiváltására fordítani. Az MNB kedvezményes hitele a következő céloknak megfelelően igényelhető: 
 • # beruházásra: többek között gép, üzemi-üzleti felszerelés beszerzésére, vagy tulajdoni jogot jelentő részesedés elérésére;
 • # forgóeszköz-finanszírozásra: így például készletek, vevői követelések finanszírozására;
 • # nem lejárt vevőkövetelések finanszírozására (faktoring);
 • # EU támogatás előfinanszírozásra: vissza nem térítendő támogatásokhoz;

MNB NHP & NHP+

Újdonság az NHP-ban, hogy a beruházási hitel keretében a legalább 10%-ot meghaladó tulajdoni jogot jelentő részesedés elérésére is lehet hitelt felvenni, ami más vállalatok részbeni, vagy egészben történő felvásárlását, és ezzel akár piac, akár többlet kapacitás vásárlását is lehetővé teszi.A program keretében forgóeszköz hitelként felhasznált folyószámlahitel kiváltható, de új folyószámlahitel nem adható. Azoknak a cégeknek, amelyeknek szabadon felhasználható forrásra van szükségük, nem tudják, vagy nem akarják a felhasználást számlával igazolni, illetve csak az igénybe vett összeg után szeretnének kamatot fizetni, más finanszírozási megoldást kell keresniük. Az új forgóeszközhitelek maximális futamideje 3 évre tolódott ki!A KKV-knak üzleti ingatlan vásárlásánál - amelyek 2014. március 31-előtt felmondott szerződésből kerülnek megszerzésre - legalább 20% önrészt kell biztosítani, és folyamatos (legalább 5%-os mértékű) tőketörlesztést kell vállalni.Üzletszerű bérbeadási tevékenység, mint finanszírozható terület engedélyezése: nyújthatóvá válik beruházási hitel üzleti célú ingatlan bérbeadási céllal történő építésére is, másrészt beruházási hitel esetén a vásárolt eszköz (az ingatlant is beleértve) cégcsoporton belül bérbe adható vagy üzemeltetésre átengedhető - feltével, hogy a tevékenységi körben 2014. február 28-án már szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoport - . Továbbértékesítési céllal történő ingatlanépítésre továbbra is forgóeszközhitel vehető igénybe.

Amire biztosan nem lehet hitelt felvenni:
 • # lakóingatlan, vagy üdülő vétel, építés, bővítés, felújítás, kivéve az energiatakarékos lakóingatlanok építése
 • # saját vállalkozásban végzett beruházás
 • # személygépkocsi (kivéve a személyszállítással foglalkozók)
 • # a vállalkozás tulajdonosaitól, kapcsolt vállalkozásoktól, illetve a vezető munkatársaktól történő vásárlások és követelések
 • # korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozására
 • # átstrukturált, vagy 90 napon túl nem teljesítő hitel kiváltására.

 

Mennyi hitelhez lehet jutni és milyen áron?A felvehető hitel összegét az MNB nem szabta meg pontosan, egy keretet állított fel, amely szerint legalább 3 millió, és legfeljebb 10 milliárd forint igényelhető, de ez az NHP első és második szakaszára együttesen értendő:
 • # új forinthitel és forinthitel-kiváltás NHP 1-2 összesen max. 10 milliárd forint;
 • # devizahitel kiváltás NHP 1-2 összesen max. 10 milliárd forint;
 • # a partner és a kapcsolt vállalkozásokra együttesen kell érteni;
 • # az összes banktól a program keretében felvett hitelt együttesen kell számolni.
A hitelekre a bankok legfeljebb 2,5 százalékos kamatot számolhatnak fel, ami már tartalmazza az összes kapcsolódó díj- és jutaléktételt, kivéve az esetlegesen igénybe vehető hitelgarancia költségeit is. Ez alól kivételt képeznek a hitellel kapcsolatos harmadik feles költségek, így például a közjegyzői díj, vagy az értékbecslés díja.

 

Melyek a határidők?A határidő az NHP 2-ben jóval hosszabb, mint az első körben megszabott 3 hónap volt, hiszen az MNB 2013. október 1. és 2014. december 31. közötti időszakra szabta meg a kedvezményes hitel rendelkezésre tartási idejét.

A hitelek lehívására 2016. decemer 31-ig nyújt keretet a szabályozás. Ez alatt kell a bankokkal szerződni és a hitelcélnak megfelelő folyósításra sort keríteni, illetve a lehívást megvalósítani.

Pénzügyi vállalkozások bekapcsolása a közvetítésbe: A KKV-k számára nemcsak a pénzügyi lízing mint finanszírozási forma válik elérhetővé újdonságként a program keretében, hanem mind a pénzkölcsönt, mind a pénzügyi lízinget pénzügyi vállalkozás is nyújthatja. A lízing esetében fedezetként rendelkezésre álló eszköz kockázatcsökkentő hatásának és a lízingre specializálódott értékesítési csatornáknak köszönhetően a KKV-k szélesebb köre számára válhat ismertté és elérhetővé az NHP, hozzájárulva ezzel beruházásaik megvalósításához. Emellett a programban mostantól nemcsak hitelintézet, hanem pénzügyi vállalkozás által folyósított kölcsön és pénzügyi lízing kiváltására is lehetőség nyílik.

Lehetővé válik a faktoring finanszírozás pénzügyi vállalkozásokon keresztül is.Melyek a buktatók?A hitelt igénylő vállalkozásnak a szigorú ellenőrzésre is fel kell készülni, ugyanis a kölcsöncélnak megfelelő felhasználást nemcsak a bank, de az MNB is ellenőrizheti. Ha bármelyikük a programtól eltérő felhasználásról szerez tudomást, akkor kötelesek a hitelt felmondani, és a vállalkozásnak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell a hitelt visszafizetnie, ami még a jelenlegi alacsony, 2,5%-os alapkamat esetén is összesen 5,0%.

NHP+ programAz MNB elindítja az NHP+ programot, amelynek keretében korlátozott ideig, korlátozott mértékben és összegben kkv-hitelkockázatot vállal át a hitelintézetektől. Az NHP+ keretében megkötött hitelszerződéseknél az MNB a hitelezési veszteségek 50 százalékát átvállalja a hitelintézetektől, de legfeljebb 5 évig és évente legfeljebb az egyes hitelintézetek által az ezen konstrukció keretében fennálló hitelportfólió 2,5 százalékának erejéig.
Ezzel a programmal az MNB elősegíti azon KKV-k forráshoz jutási esélyeit, amelyek eddig kiszorultak a vállalkozási hitelezésből úgy, hogy közben a finanszírozók kockázatát jelentős mértékben csökkenti.

Pénzügyi tervkészítő sablonunk... 

Letölthető pénzügyi tervkészítő sablonunk segítségével még ma, önállóan elkészítheti saját vállalkozása, vagy új, megvalósításra váró elképzelése pénzügyi tervszámait. A sablon az MNB NHP programra optimalizált, és a bankok új, megjelenő igényei alapján fogjuk frissíteni és elküldeni a megrendelőknek. A sablon kitöltésében tanácsadói javaslatokkal vezetjük végig.

WEBSHOP

MNB NHP II. optimalizált pénzügyi terv sablon letölthető egy kattintással Link 

MNB Növekedési HitelProgram (NHP) további részletei>

 

MNB Növekedési Hitel Plusz Program (NHP+) további részletei>

www.paluska.hu - információs és üzleti oldalak

 • Pénzügyeit vagy gazdálkodását értintő problémák megoldása érdekében keressen bennünket bizalommal.
 • Tradícionális és modern megoldásokkal segítjük.
 • Oktatási tananyagaink, regisztáricó után ingyen letölthetőek a WEBSHOP-ból.

Levelezési cím: HU-4400 Nyíregyháza, Homok sor 9.

Telefon: (+36) 42 500 465 Telefax: (+36) 42 500 466

E-mail: info[kukac]paluska.hu