Mikro- és kisvállalkozások pénzügyi tervkészító sablonja

Tervezzen, ellenőrizzen, döntsön önmaga - saját számítógén...

Töltse le most, hogy akár még ma el tudja készíteni önállóan saját pénzügyi tervét!

 

A www.paluska.hu szakmai csapata több éves szakmai munka, oktatási tapasztalat és az elkészített több száz pénzügyi és üzleti terv után elkészítette és akciós áron kínálja:

Mikro- és kisvállalkozások vezetői számára pénzügyi tervkészítő MsExcel táblázati sablon

A sablon önálló kitöltésével a vállalkozás vezetői vagy döntéshozói el tudják készíteni a saját vállalkozásuk, vagy elképzelésük komplett, számszaki üzleti tervét. A sablon tartalma: Vállalkozás múltbeli adatainak elemzése mutatószámok segítségével > A fejlesztés anyagi-műszaki és forrás-összetétele > A vállalkozás működésének költségei és bevételei, az eredményesség mérése > Adósságszolgálati kötelezettségek > Pénzforgalmi terv > Mérleg- és eredményterv > Grafikonok > Projektbemutató, üzleti terv vázlat). Az MsExcel táblázati sablon elektronikusan kerül eljuttatásra az díjbekérő/számla pénzügyi teljesítését követő maximum három(3) munkanapon belül.A sablon megvásárlását követő 3(három) hónapban megkapja az újabb, frissített verziókat minden hírlevélre feliratkozott vevői partner!

Betekintés a mikrovállalkozási sablonbaPénzügyi terv

MsExcel táblázati sablon kitöltéséhez tanácsadói magyarázat és lépésről-lépésre sablonkitöltő javaslat

A PDF jegyzet  elektronikusan kerül eljuttatásra a díjbekérő/számla pénzügyi teljesítését követő maximum három(3) munkanapon belül. A sablon megvásárlását követő3(három) hónapban megkapja az újabb, frissített verziókat minden hírlevélre feliratkozott vevői partner!A sablon és jegyzet együttes megvásárló, a hírlevélre feliratkozott vevői partner a vásárlást követő 6(hat) hónapban megkapja az újabb, frissített verziókat ajándékba!

Betekintés a jegyzetbe Pénzügyi terv

Töltse le most, hogy akár még ma el tudja készíteni önállóan saját pénzügyi tervét!

A pénzügyi terv...

Amikor egy vállalkozási ötlet felmerül, csupa pozitív fogalom és jövőbeli elképzelés társul a gondolatainkban, és annak megvalósíthatóságában. Ezt a pozitív érzést szeretnénk valós tettekre váltani, és meghatározni azokat az intézkedéseket, amelyek a siker felé vezetnek bennünket. Ennek érdekében vagy a fejünkben, vagy az alaposabbaknál már papíron is megjelenik az üzleti terv (vállalkozási célok és értékek, marketing, termelési/kereskedelmi elképzelések, tőkegazdálkodás, stratégiai lépések, stb…), amelyek egyik fontos része a pénzügyi terv.

A pénzügyi terv fogalma:
A pénzügyi terv olyan számszaki adatsorok időrendben történő bemutatása, amelyben vállalkozási ötletünk és tetteink gazdasági megvalósulását fogalmazzuk meg, vagy a múlt gazdálkodási eredményeire alapozva, jelenbeli tények értékelve és azokat előrevetítve; vagy csak a jövőben vetett hitünk és elképzelésünk és bizalmunk alapján.
A pénzügyi tervben természetesen jövőbeli eredményességi paraméterekről kívánunk meggyőződni, illetve meggyőzni másokat (hitelintézet, befektető, pályázati bíráló,…) és az ahhoz vezető út teendőit kívánjuk meghatározni, hogy mit is kell ehhez megtennünk fejlesztési, likviditási, kockázatkezelési, adózási és vállalat-vezetési szinteken.
Ennek megfelelően a pénzügyi tervnek kellően reálisnak kell lennie ahhoz, hogy a befektetési tőkét (legyen az szellemi, vagy materiális) a lehető legjobban tudjuk hasznosítani. Ezért lépésről-lépésre fel kell tárni a jövőbeli tetteink, döntéseink pénzügyi következményeit, amelyek természetesen számokban meg is jelennek. Természetesen a jó tervezés nem áll le az indítás után, mivel az elkésztett tervünket folyamatosan kell hozzáigazítani a terveink változásához, a környezeti paraméterekhez és az esetlegesen újonnan felmerül kockázatokhoz.A pénzügyi tervezés során egy szimulációt tudunk megvalósítani, ahol az ötleteink, mint megjelenő változtatható paraméterek alapján, modellezhetjük jövőbeli pozícióinkat: jövőbeli tényleges pénzügyi kiadásainkat, számviteli és pénzügyi bevételeinket, államháztartással kapcsolatos elszámolásainkat és természetesen saját és vállalkozási jövőbeli anyagi lehetőségünket. Amikor lépésről-lépésre tervezünk, természetesen minden fázisban fel kell mérni a kockázatokat is (a külső és a belső tényezőket) és az azok elleni védekezés lehetséges módozatait és költségeit.
Tisztán kell látni, hogy ezek a feladatok nem háríthatók maradéktalanul át másra, hiszen csak ÖN, mint vállalkozási vezető, ötletgazda képes az elveket alapjaiban rögzíteni! A szimuláció és/vagy optimalizálás az már kiadható feladat, de a végső döntéshozatal már szintén nem!

 

A pénzügyi tervezés általános lépései:
 • # A lezárt múlt gazdálkodási paramétereinek kiértékelése, amelyek segíthetnek a későbbi tervezés minél reálisabbá tételénél;
 • # Az előzmények alapján jelenbeli pozícióink meghatározása, mind erőforrásaink és piaci pozíciónk tekintetében, amelyek alapot jelentenek pillanatnyi tetteinkhez és a realitásokon tart bennünket;
 • # A jövőbeli elképzeléseink megvalósulásához szükséges fejlesztéseket meg kell fogalmazni (humán, pénzügyi, anyagi, kapcsolati jellegű, használat vagy birtoklás, …);
 • # A megfogalmazott jövőbeli tettek ráfordítási és bevételi számait időrendben kell összegezni, amelyben különbséget kell tenni számviteli nyilvántartási téttelek, és a tényleges pénzügyi kiadások között;
 • # A megszámolt, és likviditás szempontjából tartható és megvalósítható üzletmenetet számviteli nyilvántartási és partneri értékelésre alkalmas számsorokká, mérleg és eredménytervvé, esetleges cash-flow kimutatássá kell alakítani;
 • # A véglegesített, többször módosított számítások után, meg kell határozni azokat a főbb ellenőrzési és mérési pontokat, amelyek teljesülését folyamatában kell ellenőrizni, és meg kell határozni azokat a kockázati tényezőket, amelyek befolyásolhatják eredményességünket;
 • # A megvalósítási időszak eltelt paraméterei alapján újra kell tervezni!
Hogyan tervezzünk, ha induló a projekt?
A gond, hogy induló programoknál nincs múlt és jelen, amelyre alapozni és hivatkozni lehet, csapán elméleti és hitbeli paramétereket terjeszthetünk elő. Itt nincs más lehetőségünk, mint vagy alternatív (hasonló) vállalkozások paramétereit kezdjük elemezni és azok tapasztalatán lépünk és tervezünk tovább, vagy minden folyamatot még jobban, elemei részeire bontva kezdjük el először elménkben, majd számokkal megfogalmazva is modellezni az elképzelést és a megvalósítást.
Természetesen ilyen körülmények között a jövőbeli tereink bizonytalansága jelentős, ezért folyamatosan kell a terv-tény teljesülést ellenőrizni, és talán sokkal hamarabb kell beavatkozni a jövőbeli stratégiai célok teljesülése érdekében.
Mindenképp más a gondolkodást igényel egy nagyratörő terveket megfogalmazó, sok innovatív elemet felvonultató (start-up) program megtervezése és természetesen más egy hagyományos folyamatokat átvevő és azokat új módon alkalmazó, átlagtevékenységek modellezése. De legyen az bármilyen mindenképp meg kell tudni fogalmazni egyediségünket, értékbeli különbözőségünket másoktól és pontos jövőképünket, hogy hova akarunk eljutni.
 
Mire jó az elkészített és állandóan aktualizált pénzügyi terv:
 • # döntéseinket objektív számokkal tudjuk segíteni, hogy a felmerült ötletünk életképes-e, azt eredményesen meg lehet-e elméletileg és gyakorlatilag is valósítani;
 • ha az ötlet megvalósításáról döntünk, és ezért új vállalkozást indítunk, akkor annak üzleti tervéhez jó alapot szolgáltatunk a vállalkozásban résztvevők, bekapcsolódók számára;
 • # ha idegen forrásbevonásra (bankhitel, lízing, faktoring), új befektetőre van szükségünk (kockázati tőke, intézményi vagy magánbefektető) akkor azon döntéshozók felé számszaki anyagot tudunk szolgáltatni elképzelésünkről és annak megvalósulásáról;
 • # ha új terméket, szolgáltatást akarunk a piacra bevezetni, megtervezhetjük annak eredményességi és fedezeti paramétereit;
 • # új tulajdonos, új vezetőségi tagok kerülnek be a vállalkozásba, számukra adhatunk iránymutatás a jövőbeli stratégiai célok eléréséhez vezető útról;
 • # ha vállalkozás jelentős növekedésnek indul, elemezhetjük, hogy milyen növekedési kockázati pontok lehetnek, nehogy csapdahelyzetbe kerüljünk;
 • # ha vállalkozás szervezetén szeretnénk változtatni (kiválás, szétválás, összeolvadás, csőd), azt meglapozó számokkal tudjuk segíteni;
 • ha vállalkozás belső struktúráját szeretnénk megváltoztatni (divíziók kialakítása), dönteni tudunk;
 • # és végül, de nem utolsó sorban tervezni tudjuk saját anyagi jövőbeli költekezéseinket, és céljaink érdekében milyen tőkefelhalmozást illetve cégérték növekedést tudunk elérni.

 

Melyek a pénzügyi terv tartalmi összetevői?
A pénzügyi terv részei az alábbiak:
 1. # Előző időszak gazdálkodásának bemutatása (ha nem induló a vállalkozás);
 2. # Beruházási és fejlesztési terv, annak anyagi-műszaki összetétel és a forrás-összetétel;
 3. # Bevételek és egyéb jövedelmek;
 4. # Költségek és egyéb ráfordítások;
 5. # Fedezeti pont, határpontok és beavatkozási küszöbök;
 6. # Pénzforgalmi terv, Cash-Flow;
 7. # Mérleg és eredmény-kimutatás;
 8. # Mutatószámok, grafikonok
 9. # Beavatkozási és elemzési és kockázati pontok meghatározása
 
Előző időszak gazdálkodásának bemutatása:
A múlttól nem vonatkoztathatunk el, mivel meghatározza jelen gazdálkodási jellemzőnket, és a jövő meghatározó számait. Ezért mind magunk, mind a hitelezők és befektetők előtt érdemes részletesen bemutatni a múlt gazdálkodási számai, ezen időszakokra jellemző mutatószámokat.
 
Beruházási, fejlesztési terv:
Meg kell határozni, hogy Pl. milyen ingatlanokkal, gépekkel, berendezésekkel és felszerelésekkel kell rendelkeznünk (tulajdonolni vagy használni) ez mennyibe kerül, ezek finanszírozása milyen feltételű, és mennyi ideig tudjuk ezeket használni, mikor szükséges a cseréjük, vagy felújításuk illetve karbantartásuk. Ezek mellett a jelenleg is meglévő eszközök és a fejlesztés együttes értékei alapján számolhatjuk az éves amortizációs értékeket (az eszközök avulása alapján számított elszámolható értékcsökkenés költségelemeket). Természetesen a megvalósítandó projektnél meg kell határozni, hogy mekkora anyagi erőforrással tud hozzájárulni a vállalkozás, annak tulajdonosai és mennyi idegen forrásbevonást kell megvalósítanunk – mennyi hitel kell igényelnünk, mekkora mértékig kell pl. kockázati tőkét bevonni, stb…
 
Hitel, vagy egyéb források:
Megmutatja, hogy vállalkozásunkat hitelből, vagy milyen egyéb forrásból kívánjuk finanszírozni, és ezeket hogyan, milyen ütemezésben kell visszafizetni, részletezve a kamatot, és a tőkét. Egyéb források lehetnek kockázati tőke, tagi kölcsön (a vállalkozás tulajdonosi köréből magánszemélyként a cég számára adott kölcsön), visszatérítendő támogatás. Ezen kötelezettségek összességét nevezzük adósságszolgálati rátának, amellyel egy meghatározott időszakban (általában egy év) a hitelintézetek és vagy pénzügyi vállalkozások felé fogunk tartozni!
 
Bevételek és egyéb jövedelmek:
Itt számolhatunk azzal, hogy termékeinket, vagy szolgáltatásainkat mekkora mennyiségben, ill. milyen áron kívánjuk értékesíteni.
 
Költségek és egyéb ráfordítások:
Ebben a fejezetben részletezzük, hogy a vállalkozás indítása, és működtetése, milyen egyszeri, és folyamatos költségekkel jár, mik az állandó, és változó költségek, amikkel számolnunk kell. Mik lehetnek ezek a költségek? Kezdeti beruházás költségei, ingatlan, jármű, egyéb gép, vagy berendezés, árukészlet, munkabérek, azok járulékai, egyéb adók, biztosítási, könyvelési díjak, stb. A pénzügyi terv készítésének ez az egyik leglényegesebb része, nagyon fontos, hogy próbáljunk meg összeszedni minden olyan várható költséget, amivel számolni kell.
 
Fedezeti pont, határpontok és beavatkozási küszöbök
Ezek a számított paraméterek megmutatják, hogy az értékesítés mekkora volumen esetén fedezi éppen a felmerülő költségeket (fix és változó), tehát ez az a pont, ami alatt a vállalkozás veszteséges, felette nyereséges. Különbséget kell tenni számviteli és pénzügyi fedezeti pont között, amely elemzés során a pénz időérték számítás szabályait kell alkalmazni.
 
Pénzforgalmi terv, Cash-Flow:
A pénzforgalmi terv a vállalkozás pénzáramlásának, állományváltozásának figyelemmel kísérése egy adott időszakon belül, a pénzeszközök képződésének és felhasználásának folyamatáról, a vállalkozás likviditásának alakulásáról tájékoztat. Látható belőle, hogy egy adott pillanatban a vállalkozásnak mennyi pénze van, azt, hogy adott időszakon belül mennyi pénzt költhet el, úgy, hogy ne veszélyeztesse a cég biztonságos működését.
 
Mérleg és eredmény-kimutatás:
A mérleg egy adott időpontra, fordulónapra vetítve megmutatja, hogy milyen elemekből áll a vállalkozás vagyona (melyek a vállalkozás eszközei), és ennek a vagyonnak melyek a finanszírozási forrásai (források). Melyek a megszámolható anyagi javaink (eszközök) és ezeket ki finanszírozta (mi avagy idegen partnerek).
Az eredmény-kimutatás megmutatja, hogy milyen mértékben eredményes gazdálkodásunk (nyereség / veszteség), tartalmazza az értékesítés nettó árbevételét, az egyéb bevételeket, a különféle költségeket, ráfordításokat, értékcsökkenéseket, a pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait, az üzleti tevékenység és pénzügyi műveletek eredményeit, valamint az államháztartással kapcsolatos elszámolásainkat, és saját és vállalkozási anyagi javainknak a bővülési lehetőségét.
 
Hogyan készíthető el a pénzügyi terv?
A pénzügyi terv elkészítése során elengedhetetlen a tervező alapossága. Időt kell szánni ahhoz, hogy a fejünkben megfogalmazott dolgokat idősoros számokká tudjuk alakítani, és természetesen ahhoz is, hogy össze tudjunk gyűjteni minden várható és felmerülhető költséget és kiadást. Mérjük fel, hogy ezek mikor, milyen ütemezésben esedékesek, ténylegesen mikor kell őket megfizetni. Ha minden adat rendelkezésünkre áll, akkor tudunk elkezdeni számolni.A tervezéshez mindenképp rendeljük megjegyzéseket, egyrészt hogy tudjuk melyek voltak kiinduló feltételezéseink és környezeti paraméterek, hiszen később csak ezek alapján tudjuk később elemezni a terv-tény teljesülést, és tudjuk igazolni, vagy cáfolni elméleti okfejtésünk megvalósulási eredményét.

Pénzügyi tervkészítő sablon

Letölthető, pénzügyi tervkészítő sablonunk segítségével még ma, önállóan elkészítheti saját vállalkozása, vagy új, megvalósításra váró elképzelése pénzügyi tervszámait. A sablon kitöltésében tanácsadói javaslatokkal vezetjük végig. Mikro- és kisvállalkozás vezetői részére a saját, pénzügyi tervük (számszaki üzleti terv) elkészítővé válik MsExcel táblázati sablonunk segítségével (Vállalkozás múltbeli adatainak elemzése mutatószámok segítségével; A fejlesztés anyagi-műszaki és forrás-összetétele; A vállalkozás működésének költségei és bevételei, az eredményesség mérése; Adósságszolgálati kötelezettségek; Pénzforgalmi terv; Mérleg- és eredményterv; Grafikonok, stb...).

A megrendelt táblázati sablont e-mailben, a díjbekérő/számla pénzügyi teljesítését követő maximum három(3) munkanapon belül - társasá vállalkozások esetén előre feltöltött alapadatokkal és gazdálkodási múlttal.

Ha a pénzügyi tervkészítő sablon használata során segítséget igényel, felkészült szaktanácsadóink korrekt áron állnak rendelkezésére.
Amennyiben igényli végigvezetjük a tervkészítés és forrásbevonás, avagy a pályázat elkészítése, beadása, a források lehívása és az elszámolások göröngyös útvesztőin...további információ...

Projektbemutató, üzleti terv vázlata:

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
2. A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA
2.1. A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI
2.2. A PROJEKTGAZDA KORÁBBI FEJLESZTÉSEI
2.3. A PROJEKT ELHELYEZÉSE A PROJEKTGAZDA STRATÉGIÁJÁBAN
2.4. AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK ÉS AZ EGYÜTTMŐKÖDÉS
2.5. PROJEKT MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA
3. A PROJEKT HÁTTERE
3.1. GAZDASÁGI-TÁRSADALMI-KÖRNYEZETI ALAPADATOK
3.2. SZAKTERÜLET BEMUTATÁSA
4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA
4.1. HELYZETÉRTÉKELÉS
4.2. KERESLET-KÍNÁLAT ELEMZÉSE
4.3. PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI, ELVÁRT EREDMÉNYEK
4.4. CÉLCSOPORT BEMUTATÁSA
4.5. KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK FELMÉRÉSE
5. MEGOLDÁSI ALTERNATÍVÁK FELVÁZOLÁSA ÉS ELEMZÉSE
5.1. A MEGFELELŐ ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSI MÓDSZERE
5.2. MEGVALÓSÍTHATÓ ALTERNATÍVÁK MEGHATÁROZÁSA
5.3. „0” MEGOLDÁS – PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA NÉLKÜLI VÁLTOZAT
5.4. „A” MEGVALÓSÍTHATÓ ALTERNATÍVA
5.5. „B” MEGVALÓSÍTHATÓ ALTERNATÍVA
5.6. LEGMEGFELELŐBB ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA
6. MEGVALÓSÍTÁSI JAVASLAT KIDOLGOZÁSA
6.1. MŰSZAKI TARTALOM RÉSZLETES LEÍRÁSA
6.2. RÉSZLETES MŰKÖDÉSI, MŰKÖDTETÉSI JAVASLAT
6.2.1. AZ ÜZEMELTETÉS SZEMÉLYI ÉS TECHNIKAI FELTÉTELEI
6.2.2. A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA
6.2.3. KONTROLLING ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREK MEGVALÓSÍTÁSA
6.3. ÜZLETI TERV
6.3.1. MŰKÖDÉSI TERV
6.3.2. VEZETÉS ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
6.3.3. SWOT ELEMZÉS
6.4. MARKETING TERV
6.4.1. ÁGAZATI ÉTTEKINTÉS, PIACI SZEGMENTÁCIÓ
6.4.2. A SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA
6.4.3. ÁRKÉPZÉS
6.4.4. ÉRTÉKESÍTÉS
6.4.5. VERSENTÁRSAK ELEMZÉS
6.4.6. MARKETING MIX (Promócóió, Disztribúció, Ár, Termék/szolgáltatás)
6.5. CSELEKVÉSI ÜTEMTERV
6.5.1. MŰSZAKI MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE
6.5.2. A PROJEKT TOVÁBBI ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSOK ÜTEMEZÉSE
6.5.3. PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
6.6. A PROJEKT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE
6.7. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE
6.8. KÖZBESZERZÉSI TERV
7. PÉNZÜGYI ELEMZÉS
7.1. KÖZCÉLÚ, JÖVEDELEMTERMELŐ TEVÉKENYSÉGEK PÉNZÜGYI ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANA
7.1.1 BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE
7.1.2. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG
7.1.3. MARADVÁNYÉRTÉK
7.1.4. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK ÖSSZEGZÉSE
7.1.5. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK BECSLÉSE
7.1.6. A PROJEKT PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓI
7.1.7. A MEGÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA
7.1.8 PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG VIZSGÁLATA
7.2. KÖZCÉLÚ, JÖVEDELEMTERMELŐ TEVÉKENYSÉGEKRE KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS
8. ÉRZÉKENYSÉG ÉS KOCKÁZATELEMZÉS
8.1. ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT
8.2. KOCKÁZATELEMZÉS
8.3. KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIA
9. PROJEKT EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
9.1. A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK BEMUTATÁSA
9.2. A BENYÚJTOTT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK ÉS KIFIZETÉSI KÉRELMEK RÉSZLETEZÉSE
9.3. MEGVALÓSÍTÁS SORÁN KELETKEZŐ ELTÉRÉSEK LISTÁJA , ÉS KEZELÉSÜK MÓDJA
9.4. ELTÉRÉSEK A PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS SORÁN
9.5. INDIKÁTOROK TELJESÜLÉSE A PROJEKT ZÁRÁS IDŐPONTJÁBAN ÉS A FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN
10. MELLÉKLETEK
M.1. ÉVES BESZÁMOLÓK A FEJLESZTÉS ÉS FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN
M.2. A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN BENYÚJTOTT KIFIZETÉSI KÉRELMEK
M.3. INDIKÁTOROK TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

www.paluska.hu - információs és üzleti oldalak

 • Pénzügyeit vagy gazdálkodását értintő problémák megoldása érdekében keressen bennünket bizalommal.
 • Tradícionális és modern megoldásokkal segítjük.
 • Oktatási tananyagaink, regisztáricó után ingyen letölthetőek a WEBSHOP-ból.

Levelezési cím: HU-4400 Nyíregyháza, Homok sor 9.

Telefon: (+36) 42 500 465 Telefax: (+36) 42 500 466

E-mail: info[kukac]paluska.hu